Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Dự toán thông minh

Với phần dự toán thông tin của website - chỉ một vài bước đơn giản, người dùng đã có thể xem được dự toán chính xác cho ngôi nhà tương lai của mình.

Bước 1: nhập thông tin chung về ngôi nhà

Bước 2: nhập các thông số cho ngôi nhà.

Sau hai bước đơn giản là bạn có thể xem được dự toán khái quát của ngôi nhà theo suất đầu tư phù hợp với bạn. Kết quả dự toán chi tiết bao gồm chi phí phần thô, phần hoàn thiện, chi phí thiết kế, chi phí giám sát. Bạn cũng có thể xem chi tiết hơn về các công việc của phần thô và phần hoàn thiện ứng với từng suất đầu tư bạn chọn. 

Hãy cùng trải nghiệm chức năng "Dự toán" trên website để biến ước mơ của bạn thành hiện thực nhé!