Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán
  • 144 Trung Lương 9 - KĐT Sinh thái Hòa Xuân - GĐ 1B - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
  • (+84) 2363849 579 - Fax: (+84) 2363 849 576
  • info@ebid.com.vn
  • http://ebid.com.vn