Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 913 401 559

Tính dự toán

Nhà xưởng Midori

  • Tên dự án:Nhà máy Giày bảo hộ Midori safety footwear Viet Nam
  • Thời gian thực hiện:10/7/2013 - 10/10/2013
  • Địa chỉ:KCN Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC

Đơn vị thi công xưởng: Công ty TNHH xây dựng và Công nghệ mới SBTV