Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Nhà Anh Bình

  • Tên dự án:Nhà Anh Bình
  • Thời gian thực hiện:15/7/2016 - 30/11/2016
  • Địa chỉ:183 Nguyễn Duy Hiệu - Thành phố Hội an - Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và Công nghệ mới SBTV

Diện tích xây dựng: 250m2

Số tầng: 03 tầng