Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Nhà cô Phượng

  • Tên dự án:Nhà phố Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện:20/4/2016 - 26/10/2016
  • Địa chỉ:43 Trần Tấn Mới, Hải Châu, Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng 88

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV