Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Nhà chị Tiên

  • Tên dự án:Nhà chị Tiên - Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện:05/6/2018 - 10/10/2018
  • Địa chỉ:Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

Mã Công trình: 04ND2018
Diện tích sàn: 275m2

Số tầng: 03