Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Biệt thự

  • Tên dự án:Biệt thự HU
  • Thời gian thực hiện:10/8/2016 - 10/9/2016
  • Địa chỉ:Đường Thăng Long - TP Đà Nẵng

Biệt thự HU

Diện tích xây dựng: 525m2

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 88