Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Biệt thự anh Thắng

  • Tên dự án:Cải tạo biệt thự Phúc Lộc Viên
  • Thời gian thực hiện:06/7/2016 - 28/9/2016
  • Địa chỉ:Thuộc Khu biệt thự Phúc Lộc Viên, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng 88

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV