Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Helio

  • Tên dự án:Helio
  • Thời gian thực hiện:03/7/2016 - 28/7/2016
  • Địa chỉ:Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Đơn vị thi công nội thất: Công ty TNHH Kiến Việt