Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Văn phòng Công ty BMB

  • Tên dự án:Văn phòng Trung bày sản phẩm âm thanh Huy Hoàng
  • Thời gian thực hiện:01/5/2016 - 31/12/2016
  • Địa chỉ:Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Hà

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng 88

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV

Diện tích xây dựng: 146m2

Số tấng: 05 tầng