Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Văn phòng TeArc

  • Tên dự án:Văn phòng TeArc
  • Thời gian thực hiện:21/6/2015 - 20/11/2015
  • Địa chỉ:164B Nguyễn Chí Thanh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng 88

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ mới SBTV

Diện tích xây dựng: 265m2

Số tầng: 04 tầng