Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Văn phòng Tran-Dong A

  • Tên dự án:Văn phòng Tran-Dong A
  • Thời gian thực hiện:20/3/2014 - 25/9/2014
  • Địa chỉ:156 Lê Đình Lý - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và Công nghệ mới SBTV

Diện tích xây dựng: 300m2

Số tầng: 03 tầng