Hotline: (+84) 2363849 579 (+84) 0903538853

Tính dự toán

Thông tin chung

Chi tiết suất đầu tư
Chi tiết chi phí thiết kế

Thông tin công trình

m2
m2
m2
m2
m2

Mô phỏng mô hình nhà

Tầng Trệt
image image

Hiển thị hình minh họa cho các loại nhà.

{{ebidController.ImageHouseDetail.Name}}

Kết quả dự toán

Chi phí xây dựng {{ ebidController.EstimateResult.ConstructorPrice | number}} Đ

Phần thôChi tiết {{ ebidController.EstimateResult.HardwarePrice | number}} Đ

Phần hoàn thiệnChi tiết {{ ebidController.EstimateResult.ComplementPrice | number}} Đ

Chi phí thiết kế {{ ebidController.EstimateResult.DesignPrice | number}} Đ ({{ ebidController.EstimateResult.DesignPackageName}})

Chi phí giám sát {{ ebidController.EstimateResult.MonitorPrice | number}} Đ

Chi phí nội thất {{ ebidController.EstimateResult.FurniturePrice | number}} Đ

Tổng cộng {{ ebidController.EstimateResult.TotalPrice | number}} Đ

Không bao gồm thang máy, hồ bơi

Tiến độ: {{ebidController.DayWorkEstimation}}

Bạn muốn xem đầy đủ kết quả dự toán, hãy chọn
Tải về hoặc Gửi email

So sánh các suất đầu tư khác

So sánh các suất đầu tư

Suất {{item.InvestPackageName}}

Chi phí xây dựng {{item.ConstructorPrice | number}} Đ

Phần thô {{ item.HardwarePrice | number}} Đ

Phần hoàn thiện {{ item.ComplementPrice | number}} Đ

Chi tiết thiết kế {{ item.DesignPrice | number}} Đ ({{item.DesignPackageName}})

Chi phí giám sát {{ item.MonitorPrice | number}} Đ

Chi phí nội thất {{ item.FurniturePrice | number}} Đ

Tổng cộng {{ item.TotalPrice | number}} Đ

Không bao gồm thang máy, hồ bơi

Tiến độ: {{ebidController.DayWorkEstimation}}

Bạn muốn xem đầy đủ kết quả dự toán, hãy chọn
Tải về hoặc Gửi email